JODA ORGANIKA® - slovenský objav svetových rozmerov.

JODA ORGANIKA® - slovenský objav svetových rozmerov.

Prečo je  JODA ORGANIKA® tak účinná a jej užívanie bezpečné pri prinavrátení zdravej hormonálnej rovnováhy, normalizácií činnosti štítnej žľazy či podpore plodnosti?

Práve slovenský objav makromolekuly organickej formy jódu ponúka svetu nový pohľad na to ako predchádzať hormonálnym poruchám či účinne napomáhať, v prípade poškodeného a chorého organizmu, k prinavráteniu jeho normálneho zdravého fyziologického stavu.

NIE JE JÓD AKO JÓD A PRETO AJ PRI VÝBERE JÓDOVÝCH PRODUKTOV VYBERAJME MÚDRO!

Výživový doplnok JODA ORGANIKA® je charakterizovaný ako makromolekulárno-organicko-jódový komplex s rozsiahlou štruktúrou a dlhými uhľovodíkovými reťazcami, do ktorých je jód včlenený kovalentnou väzbou na uhlík s voľnými väzbami.

Organická forma jódu - aktívna forma jódu, kde atóm jódu ma elektrický náboj a schopnosť väzby s podobne nabitými látkami, to znamená, že nie je neutrálny a tým pádom je aktívny.

Porovnaním s inými  produktmi, nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady  JODA ORGANIKA®, neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky, organizmus túto formu prirodzene pozná, vie ju lepšie uplatniť a prípadný nadbytok vylúčiť. Týmto sa nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady  JODA ORGANIKA® zaradila medzi jedinečné objavy účinné pri prevencií a prinavrátení priaznivého zdravotného stavu pri ochoreniach  spôsobených narušením hladiny jódu v organizme.

Veľkou prednosťou novej organickej formy jódu vo výživových doplnkoch rady  JODA ORGANIKA® oproti doposiaľ používaným je to, že štruktúra makromolekulárno-organického komplexu je organizmom veľmi dobre prijímaná a vstrebávaná, tak ako je to u iných produktov organického pôvodu, či už ide o bielkoviny, sacharidy, lipidy a iné.

Účinnosť a neškodnosť výživových doplnkoch rady  JODA ORGANIKA® bola potvrdená aj v klinickej štúdií, v ktorej boli zaznamenané výlučne pozitívne výsledky, vrátane dobrej znášanlivosti a tolerancie, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vo všetkých sledovaných prípadoch došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu.

Indikácie:  zlepšenie zdravotného stavu pri poruchách hormonálnej činnosti,  centrálno-nervového, alebo srdcovo-cievneho systému. Pri sledovaní biochemických ukazovateľov bola zaznamenaná normalizácia hodnota glukózy, cholesterolu, hormónov štítnej žľazy, hormonálnych porúch žien spôsobených narušením menštruačného cyklu.

Naše skúsenosti potvrdzujú tieto údaje, lebo organizmus dlhodobo túto dávku toleruje bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vychádzajúc z prezentovaného sme toho názoru, že nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady  JODA ORGANIKA®, svojim zložením, štruktúrou, účinkom sa ukázala vhodným širokospektrálnym prostriedkom pri normalizácií hladiny jódu v organizme a svojimi parametrami jednoznačne prevyšuje často neúčinné prípravky, ktoré sa na našom trhu objavujú.

 

Cookies