Otázky

Aká je vlastne úloha jódu?
Jód predstavuje jediný možný spôsob ako vyživiť štítnu žľazu. Štítna žľaza z jódu žije. Najúčinnejšia a najbezpečnejšia je organická forma jódu. Úlohou produktov Joda Organika je prostredníctvom organickej formy jódu prirodzene zharmonizovať činnosť štítnej žľazy a tým znormalizovať činnosť celej hormonálnej sústavy.
Koľko jódu potrebujeme?
Podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR potrebuje dospelý človek približne 150 µg jódu na deň. V najuvedomelejších krajinách, akými sú napr. Nemecku či Japonsko, sa odporúča užívať niekoľkokrát väčšie množstvo jódu. Výnimočne dôležitou skupinou so zvýšenou potrebou jódu sú predovšetkým tehotné ženy a dojčiace matky pre ktoré sa odporúčaná denná dávka ustanovuje na 250 µg jódu na deň . Rovnako dôležitý je jód pre každého, kto sa zotavuje z choroby, pri chronických ochoreniach a pre všetkých, ktorí sa cítia slabí a majú ťažkosti bez udania príčiny. Rovnako je jód dôležitý aj pri všetkých autoimunitných ochoreniach.
Máme dostatok jódu?
Je všeobecne známe, že Európa je prirodzene chudobná na jód, preto je deficit jódu v organizme jednou z príčin mnohých zdravotných ťažkostí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí nedostatkom jódu až 52 % populácie Európy.
Čo sa stane, keď nemáme dostatok jódu?
Ak telo nemá dostatok jódu, človeku chýbajú hormóny štítnej žľazy, čím telo stráca kontrolu nad správnou činnosťou svojich orgánov. Prácu štítnej žľazy možno prirovnať k pozícii výkonného riaditeľa vo firme. Tak, ako sa riaditeľ riadi cieľmi a požiadavkami majiteľa firmy, tak sa štítna žľaza riadi príkazmi hypofýzy. Avšak nato, aby mohla štítna žľaza správne vykonávať svoju funkciu, potrebuje jód. Štítna žľaza z jódu žije. Ten je základnou substanciou hormónov, ktoré štítna žľaza produkuje, a ktoré ovplyvňujú správnu funkciu ďalších orgánov. Pri dlhodobom deficite jódu dochádza k zväčšeniu (struma) štítnej žľazy, k poruchám jej funkcií, či vzniku rôznych útvarov na nej. Nedostatok jódu sa tým odráža aj na ďalších telesných funkciách, ktoré úzko súvisia s činnosťou hormonálnej sústavy (krvný tlak, cholesterol, cukor v krvi, plodnosť a pod.). U malých detí môže tento deficit vyústiť až do kreténizmu (duševná a telesná zaostalosť).
Aké sú príznaky nedostatku jódu?
Medzi príznaky spôsobené nedostatkom jódu radíme pretrvávajúcu únavu, slabú koncentráciu, nervozitu, silné potenie, bolesť hlavy, zvýšený srdcový pulz, celkovú slabosť, zvýšený cholesterol a hladinu cukru v krvi, zvýšený krvný tlak, neplodnosť, problémy metabolizmu a iné zdravotné ťažkosti. Nedostatok jódu nedokážeme doplniť iba stravou.
Je možné sa jódom predávkovať?
Ak užívame anorganickú formu jódu, ktorá je prítomná v bežne dostupných výrobkoch obsahujúcich jód, jeho nadmerným užívaním môže dôjsť k rozličným zdravotným ťažkostiam či poškodeniam organizmu. Naopak, užívanie organickej formy jódu, ktorá sa nachádza v produktoch JODA ORGANIKAⓇ, neohrozuje ľudský organizmus a nemožno sa ňou predávkovať.
Aký je rozdiel medzi organickou a anorganickou formou jódu?
Organické zlúčeniny majú na rozdiel od anorganických odlišnú štruktúru ale aj odlišné fyzikálne, chemické i biologické vlastnosti, ktoré vyplývajú z osobitného postavenia uhlíka v periodickej sústave prvkov oproti ostatným prvkom. Organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKAⓇ sa po užití ihneď vstrebáva do organizmu, nakoľko telo túto formu prirodzene pozná, telo ho tak vie lepšie využiť pričom nadbytok sa neukladá ale vylúči sa prirodzenou cestou. Organická forma jódu na rozdiel od anorganickej nespôsobuje alergické reakcie.
Možno užívať organickú formu jódu aj preventívne?
Podľa alarmujúcich štatistík WHO strava a prirodzené prostredie nedokážu organizmu dostatočne poskytnúť potrebnú organickú formu jódu. Telo má zvýšenú potrebu prijímať organický jód predovšetkým počas stresu, napätia, choroby a pri väčšine fyzických a psychických záťaží. Preto je užívanie výživového doplnku JODA ORGANIKAⓇ s organickou formou jódu veľmi dôležitá pomoc pri prekonávaní rôznych náporov a stresov, ale aj ako prevencia.
Kde všade sa v prírode nachádza organická forma jódu?
JÓD AKO STOPOVÝ PRVOK NACHÁDZAJÚCI SA V PÔDE, VODE, VZDUCHU, HORNINÁCH? Stopový prvok jódu patrí do anorganickej chémie, čo sa prejavuje v jeho nestabilnejšom a slabšom účinku a možnými vedľajšími účinkami. MORSKÉ RIASY? Rovnako ako v pôde, vode, či vzduchu sa organická forma jódu nenachádza ani v morských riasach. Morské riasy ako bielkoviny rastlinného pôvodu sa vyskytujú v moriach a oceánoch, kde existujú v symbióze s anorganickou formou jódu, ktorá sa nachádza v morskej vode vo forme jodidov. V tomto prostredí nie sú vytvorené podmienky väzby anorganickej formy jódu s atómom uhlíka tejto bielkoviny, preto ani v tomto prípade nemôžeme hovoriť o organickej forme jódu. Prítomnosť jódu v morských riasach môže byť iba v anorganickej forme, ktorú predstavujú jodidy. MORSKÉ RYBY A PLODY? Jedine morská ryba, pomocou svojho metabolizmu, vie v tele premeniť anorganickú formu jódu na organickú látku a naviazať ju na svoje mäso či tuk. Túto schopnosť majú v prírode pritom len tri druhy treskovitých rýb. Nie je obsiahnutá v každej morskej rybe. Nanešťastie veľkou nevýhodou konzumácie morských rýb je znečistenie ich prirodzeného prostredia ropnými látkami, radiáciou, ťažkými kovmi či plastom. Častokrát sa preto tieto škodlivé látky nachádzajú priamo v rybách, či výrobkoch z nich a nie je možné tieto látky z nich dodatočne vyňať tak aby sa nepoškodila molekula organického jódu. Práve kontaminácia morských plodov predstavuje príčinu rozmáhajúcich sa alergií práve na tieto plody.
Čo je JODA ORGANIKA®?
JODA ORGANIKA® – výživový doplnok s organickou formou jódu je charakterizovaný ako makromolekulárno-organicko-jódový komplex s rozsiahlou štruktúrou a dlhými uhľovodíkovými reťazcami, do ktorých je jód včlenený kovalentnou väzbou na uhlík s voľnými väzbami. Čo to znamená? Jednoducho sme sa pri výrobe inšpirovali schopnosťou 3 druhov treskovitých rýb, ktoré v svojom prirodzenom prostredí vedia premeniť anorganickú formu jódu na organickú. Produkt nevyrábame z rýb, len sa nimi inšpirujeme a meníme anorganickú formu jódu na organickú. Nastavením príslušných parametrov, podmienok a prostredia, skúmania reakčných schopností anorganickej formy jódu s organickými látkami a analýzou získaných výsledkov sme vypracovali technológiu a v laboratóriách realizovali prípravu novej organickej formy jódu. Na rozdiel od rýb tak vieme garantovať čistotu produktu. V porovnaní s rybou sme vyvinuli obrovskú makromolekulu organickej formy jódu s neporovnateľne lepším účinkom. Porovnaním s inými produktmi, nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady JODA ORGANIKA®, neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Týmto sa nová organická forma jódu vo výživových doplnkoch rady JODA ORGANIKA® zaradila medzi jedinečné produkty účinné pri prevencií a prinavrátení priaznivého zdravotného stavu pri ochoreniach spôsobených narušením hladiny jódu v organizme.
Cookies