ŠTÍTNA ŽĽAZA - PRÍZNAKY, PRIBERANIE, STRATA VÁHY

ŠTÍTNA ŽĽAZA - PRÍZNAKY, PRIBERANIE, STRATA VÁHY

Štítna žľaza je čo do hmotnosti jednou z najväčších endokrinných žliaz u človeka. Je umiestnená v krku tak, že je dobre prístupná fyzikálnemu vyšetreniu a rôznym zobrazovacím metódam. Produkciou svojich hormónov ovplyvňuje celý rad procesov v ľudskom tele. Štítna žľaza riadi rast a metabolizmus celého organizmu.

Choroby štítnej žľazynajčastejším problémom hormonálnej sústavy a tvoria až 80-90% náplne činnosti endokrinologických pracovísk.

Medzi najčastejšie ochorenia štítnej žľazy patria:

- STRUMA - ZVÄČŠENIE ŠTÍTNEJ ŽĽAZY​

- HYPOTYREÓZA - ZNÍŽENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

- HYPERTYREÓZA - ZVÝŠENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

- ZÁPALY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

- UZLY, CYSTY, NÁDORY

 

STRUMA - ZVÄČŠENIE ŠTÍTNEJ ŽĽAZY​

Veľkosť štítnej žľazy je do istej miery individuálna avšak ako struma sa označuje štítna žľaza, ktorá je viditeľná a hmatateľná. K presnému stanoveniu objemu štítnej žľazy dnes slúži sonografia.

Najčastejšou príčinou strumy je situácia, kedy organizmus trpí nedostatkom hormónov štítnej žľazy. Tento nedostatok môže byť podmienený nedostatkom substrátu pre tvorbu hormónov štítnej žľazy, t.j. jódu v potrave a vonkajšom prostredí ako aj ďalšími pridanými vplyvmi t.j. prechodne zvýšenými nárokmi na tvorbu hormónov, napr. v puberte, tehotenstve atď. Intenzitu tvorby, účinku a degradáciu hormónov štítnej žľazy ovplyvňujú aj rôzne choroby, lieky a pod.

NAJČASTEJŠOU PRÍČINOU STRUMY JE NEDOSTATOK JÓDU, KTORÝ VYVOLÁVA OCHORENIE ŠTÍTNEJ ŽĽAZY ASI U JEDNEJ MILIARDY OBYVATEĽOV NAŠEJ PLANÉTY. (Luboslav Stárka, Václav Zamrazil a kol., Základa klinické endokrinologie 2. rozšířené vydání, 2005, ISBN 80-7345-066-6, str. 82)

V posledných rokoch sa výskyt strumy u obyvateľov zvyšuje.

PRÍZNAKY STRUMY:

Zväčšená štítna žľaza je viditeľná, hmatateľná, hodnotí sa aj jej citlivosť, problémy s hlasivkami – typická je zmena hlasu, pri pokročilejších štádiách možno pozorovať aj bolesti alebo nepríjemné pocity v krku, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním.

 

HYPOTYREÓZA - ZNÍŽENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Znížená činnosť štítnej žľazy je komplex ochorení, ktorých spoločným rysom je nedostatok hormónov štítnej žľazy v organizme. Ochorenie sa vyvýja obvykle pozvoľna a nenápadne, takže chorý ani jeho okolie nepovažuje za nutné vyhľadať lekára. Ochorenie sa v súčasnosti vyskytuje relativne často a to najmä v niektorých skupinách obyvaleľstva (ženy stredného a vyššieho veku).

PRÍZNAKY HYPOTYREÓZY:

Priberanie, celková únava, zápcha, spavosť, malátnosť, zimomravosť, sťahovavé necharakteristické bolesti vo svaloch a kĺboch, suchá a chladná koža, celková spomalenosť v reči, mimike a pohyboch, hrubý a hlbší hlas, zväčšený jazyk, riedke obočie lámavé vlasy, spomalený pulz, nárast hladiny cholesterolu, sklon k hypoglykémii.

HYPERTYREÓZA - ZVÝŠENÁ ČINNOSŤ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Zvýšená činnosť štítnej žľazy je syndróm charakterizovaný zvýšenou sekréciou hormónov a súčasnou odpoveďou tkanív na túto zvýšenú sekréciu. Do kategórie zvýšenej činnosti štítnej žľazy zaraďujeme viecero chorôb. Príčiny týchto chorôb sú odlišné, pričom klinický obraz má niektoré zložky spoločné, iné sú charakteristické pre jednotlivé choroby. Spoločné prejavy hypertyreózy sú zastúpené u chorých rôzne podľa závažnosti ich ochorenia a podľa veku. Zvýšená činnosť štítnej žľazy je často spojená s autoimunitnými ochoreniami ďalších endokrinných žliaz. Taktiež je zrejmý vzťah k infekciám spôsobených helikobakterom.

PRÍZNAKY HYPERTYREÓZY:

Hmotnostný pokles alebo prepad, svalová slabosť a chátranie, vzostup srdečného pulzu,  arytmia, zlyhávanie srdca, neuropsychické prejavy ako je nervozita, tras, nepokoj, nespavosť, zmeny osobnosti, zvýšený očný lesk, teplá spotená koža sálajúca teplo, jemné padajúce vlasy, lámavé nechty, pálenie a slzenie očí, dvojité videnie, porucha či strata zraku, elefantiáza, zdurenie posledných článkov prstov a nechtových lôžok, často spojené s nízkou hladinou cholesterolu, tvozba uzlíkov na štítnej žľaze.

 

ZÁPALY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Zápaly sú často spojené s poruchami funkcie štítnej žľazy a niekedy predstavujú závažný diagnostický problém. Medzi príčiny zápalu patria bakteriálna alebo vírusová infekcia, ožiarenie štítnej žľazy, mechanické poškodenie. Niekedy môže byť príčina výsledkom autoimunitného procesu, ktorý niekedy postihuje aj ďalšie orgány a systémy spolu so štítnou žľazou.

PRÍZNAKY ZÁPALU:

Struma často citlivá v niektorých formách silne bolestivá, zväčšené a citlivé uzliny, niekedy je aj koža nad štítnou žľazou začervenaná a teplá, teploty, zimnice, vysoké horúčky, pocit ako pri chrípke(celková únava, bolesti vo svaloch),

 

UZLY, CYSTY, NÁDORY

Uzol na štítnej žľaze môžeme charakterizovať ako pevnú alebo tekutinou vyplnenú hrčku tkaniva. Väčšinou tieto uzly nepredstavujú výraznejší problém, no 5 percent hmatateľných uzlov môže predstavovať zhubný nádor. Na druhej strane je vznik uzlov často spojený s nesprávnou funkciou štítnej žľazy, poprípade môže predstavovať akúsi predzvesť ochorenia. Uzly väčších veľkostí sa dajú na krku rozoznať ako mierny opuch, prípadne môžu spôsobiť problémy  pri dýchaní či prehĺtaní.

HLAVNOU PRÍČINOU VZNIKU UZLOV JE OPÄŤ NEDOSTATOK JÓDU V ORGANIZME.​

 

Cookies