TEHOTENSTVO, PLODNOSŤ A IMUNITA

TEHOTENSTVO, PLODNOSŤ A IMUNITA

Tehotenstvo, plodnosť a imunita.

Čo majú tieto pojmy spoločné? Tak ako mnohé iné procesy v tele aj tieto spája hormonálna sústava.

Hormóny a imunita.

Hormónálny systém, tvorí spolu s imunitným a centrálnym nervovým systémom akýsi supersystém, ktorého úlohou je zaistiť rovnováhu organizmu. Hormonálna sústava sa priamo podieľa na tvorbe bielych krviniek (endokrinná žľaza týmus). Prostredníctvom hormónov zároveň zaisťuje, pre imunitu dôležitý prenos informácií vo vnútri tela.

Týmus

V týmuse, pod vplyvom jeho hormónov, dozrievajú T-lymfocyty. Po tom ako dozrejú, tieto bunky opustia týmus a cez cievy sa prepravia  k lymfatickým uzlinám a slezine. T-lymfocyty sú zodpovedné za imunitnú odpoveď, ktorá zahŕňa aktiváciu určitých buniek imunitného systému bojovať proti infekcii (ničenie baktérií a vírusov).

Štítna žľaza

Štítna žľaza patrí k tým orgánom, ktoré čím sú nenápadnejšie, tým väčšiu úlohu zohrávajú v organizme. Žľaza je súčasťou zložitého endokrinného systému, v rámci ktorého ovplyvňuje vývoj a činnosť mozgu, termoreguláciu organizmu, metabolizmus tukov a cukrov či aktivitu pohlavných orgánov. Veľmi dôležitá je spolupráca štítnej žľazy s imunitným systémom.

Hormóny, plodnosť a tehotenstvo.

Štítna žľaza pri nedostatku jej hormónov alebo nedostatočnej stimulácii tkanín hormónmi môže spôsobiť: nízke bazálne teploty, neobvykle dlhé cykly anovulačné cykly, silné menštruácie, neobjasnenú neplodnosť, spontánny potrat alebo nízku sexuálnu túžbu.

Akýkoľvek posun od normálneho fungovania štítnej žľazy úzko súvisí so zmenou plodnosti.

Pre posilnenie imunity, plodnosti a zdravého vývinu dieťatka je obzvlášť prospešný práve prísun jódu. Najúčinnejšia a najbezpečnejšia je jeho organická forma.

Aká je vlastne úloha jódu?

Jód predstavuje jediný možný spôsob ako vyživiť štítnu žľazu. Štítna žľaza z jódu žije. Úlohou je teda prirodzene zharmonizovať činnosť štítnej žľazy a tým znormalizovať činnosť celej hormonálnej sústavy.

Prečo je dôležitý dostatočný prísun jódu počas tehotenstva?

Štítna žľaza sa u dieťatka v maminom brušku vyvíja od 12. týždňa tehotenstva a od 16. týždňa tehotenstva začína vyrábať vlastné hormóny. Preto je dôležité, aby mala mamička už v prvých týždňoch tehotenstva dostatok jódu. V období tehotenstva je bábätko úplne odkázané na prívod jódu od mamičky a to platí aj po dobu plného dojčenia. Aj preto Úrad verejného zdravotníctva SR odporučil zvýšenú dennú potrebu jódu u tehotných a dojčiacich žien na 250 mikrogramov.

Čo môže spôsobiť naopak nedostatok jódu?

- Vznik nových civilizačných ochorení, či duševnú zaostalosť u detí.

- Počas tehotenstva znamená pre ešte nenarodené dieťa vážne ohrozenie vývoja mozgu a centrálneho nervového systému.

- Nedostatok jódu spôsobuje tiež poruchy učenia u detí, únavu, poruchy sústredenia, spomalené reflexy, znižovanie IQ.

- Oslabovanie imunitného systému.

- Zníženie úrovne hemoglobínu v krvi – anémiu, bronchitídu. 

- Depresie a vnútorný nepokoj. 

- Poruchy menštruačného cyklu u žien, problémy s tehotenstvom, či dokonca neplodnosť.

Organický jód obsiahnutý v produktoch rady Joda Organika® predstavuje bezpečný a zároveň  vysoko účinný spôsob ako naštartovať činnosť hormonálnej sústavy a tým si prirodzene posilniť imunitu, plodnosť a zdravý vývin dieťatka už v mamičkinom brušku.

Cookies